Nordic Journal of African Studies

Nordic Journal of African Studies, Volume 16 Number 3, 2007


Author Title Page
Mukuthuria, M. Upekee wa Utenzi wa Swifa ya Nguvumali: Utenzi wa Mpito, Mseto wa Imani za Jadi Na Usasa |Abstract|PDF| 298
King’ei, K. & Kobia, J. Lugha Kama Kitambulisho: Changamoto ya Sheng Nchini Kenya|Abstract|PDF| 320
Sewangi, S.S. Uundaji wa Istilahi za Kiswahili Kileksikografia na Athari zake |Abstract|PDF| 333

Book Review:

Weiss, H.Hock, Klaus, Das Christentum in Afrika und Dem Nahen Osten |PDF|345


ISSN 1459-9465